fbpx

Vilkår for ID Academys Ambassadørprogrammer

Ambassadør på ID Psykoterapeut Uddannelsen

Forbeholdt nuværende eller tidligere ID psykoterapeut studerende herunder færdiguddannede ID psykoterapeuter.

Tusind tak for din interesse i at blive ambassadør for ID Academy. Vi beder dig om at læse vilkårene grundigt. Vi sætter meget pris på, at du vil hjælpe os med at fortælle og sælge vores programmer. Samtidig vil vi også sikre, at vi lever op til alt hvad du kan forvente af os som samarbejdspartner – og sikre at alle love bliver overholdt.

Herunder beskriver vi, hvordan vores samarbejde kommer til at fungerer, så der er en klar aftale mellem dig som ambassadør og os som virksomhed.

Ved oprettelse af en ambassadørprofil / tilmelding som ambassadør accepterer ambassadøren de på denne side nævnte vilkår:

 

Salgsprovision

Vi angiver enten en salgsprovision (en %) eller et fast beløb pr. salg (ex. moms) i ambassadørprogrammet, og benytter denne ved beregning af provisionen. Salgsprovisionen er synlig ved tilmelding.

Du kan se dine resultater på det ”Dashboard” som du får adgang til ved tilmelding – din ambassadørside.

 

Tracking

Som ambassadør er man forpligtet til at benytte de hjemmesidelinks / tracking-links, som enten er tilgængelige på den personlige medlemsside, eller som kan sættes op via medlemssiden, således at ID Academy er i stand til at godtgøre ambassadøren for de salg der leveres.

Indlagt i de unikke tracking-links er der tracking-kode, der aktiveres når en bruger klikker på disse links. På brugerens computer bliver der lagt en cookie med informationer om der fører tilbage til ambassadøren. Tracking-koden er aktiv i op til 1 år eller indtil brugeren sletter sine cookies eller indtil browseren evt. er sat op til automatisk at slette cookies efter en fastsat periode.

 

Godkendelse af tilmeldinger

ID Academy har 14 dages fortrydelsesret på tilmeldinger til psykoterapeut uddannelsen. Derfor bliver det aftalte affiliate-beløb af salget først godkendt til udbetaling efter 15 dage. Jf. også udbetaling herunder.

 

Udbetaling af affiliate-indtjening

Når de 15 dage er ophørt og dit salg er blevet tilskrevet dig, udbetaler vi pengene den næstkommende, sidste dag i måneden.

Det vil sige, at hvis salget sker den 12. i en given måned, bliver pengene udbetalt den sidste hverdag i samme måned. Men, hvis salget sker fx den 16., bliver din indtjening først udbetalt den sidste hverdag, måneden efter.

Beløbet er skattepligtigt og opgives derfor til SKAT med oplysninger om navn og cpr-nummer og/eller firmanavn og cvr-nummer.

Første udbetaling fra ambassadørprogrammet sker sidste bankdag i august 2022.

 

Hvilken ambassadør får registreringen?

Ren teknisk fungerer det således, at når en ambassadør er i kontakt (via sin webside eller online kommunikation) med en interesseret – og denne bruger ambassadør-linket, så bliver der placeret en cookie på vedkommendes computer – der viser hvem ambassadøren er. Hvis der opstår en situation, hvor en interesseret har været i kontakt med flere ambassadører, så er det typisk den seneste / nyeste klik på et ambassadørlink der bliver den endelige registrant, og derved får procenter fra ID Academy.

Hvis brugeren benytter sig af en særlig rabatkode fra ambassadøren, vil det være rabatkodens ”ejer” der får salget.

 

Ejerskab og rettigheder ved brug af logo, billeder, video, tekst m.m.

ID Academy ejer alle rettighederne vedrørende logo, billeder, video, tekst m.m. Vi giver dog ambassadører ret til at bruge udvalgt kreativt materiale, som der gives adgang til efter tilmelding. Materialet kan bruges på hjemmeside, sociale medier m.m. i relation til markedsføring af ID Academys produkter og brug af unikke hjemmesidelinks / affiliatelinks.

Det kreative materiale må ikke ændres, medmindre andet er angivet.

Der må ikke kopieres tekst fra hjemmesiden www.idacademy.dk, men tekst herfra kan bruges som inspiration til at beskrive produkterne på egne hjemmesider.

Alt materiale der er downloadet og benyttet som ambassadør, skal straks slettes fra alt synlig online aktivitet, når eller hvis samarbejdet ophører.

Materialet må benyttes som og i supplement til ambassadørens egne aktiviteter, men må ikke benyttes til at designe egne hjemmesider, produkter m.m. der kan forveksles med ID Academy.

Du bekræfter også, at som ambassadør, køber du ikke keywords, søgetermer, domæner m.m. der relaterer til ID Academys forretning.

 

ANTI-SPAM

Du bekræfter også, at du ikke vil sende et uset stort antal mails eller skrive et uproportioneret antal opslag på sociale medier om ID Academy, der kan lede tankerne henimod direkte spamming af modtagerne.

Bliver ID Academy gjort opmærksom på dette, bliver samarbejdet stoppet med det samme.

 

Opsigelse:

En ambassadør kan opsige samarbejdet vedr. ambassadørordningen med 14 dages varsel. På lignende vis kan ID Academy opsige samarbejdet med ambassadøren med 14 dages varsel. Ved mislighold af vilkårene for ambassadørordningen fra ambassadørens side kan ID Academy opsige samarbejde med øjeblikkeligt varsel.

 

Lukning af konto og programmet for den enkelte ambassadør:

Lukning af programmet kan kun ske ved at kontakte ID Academy først. Ambassadøren må i nedluknings-perioden ikke ændre på programmet. Efter nedlukning af programmet tilbagebetales eventuelt indestående til ambassadøren. ID Academy kan lukke et program ned, hvis indbetalt saldo er brugt eller hvis website, links, tracking o.l. ikke virker og ikke kommer til at virke indenfor rimelig tid.

 

Ændringer i satser og procenter m.m.

Deltagelse i markedsføring bygger på et tillidsforhold mellem ID Academy og ambassadør. En ambassadørs ansøgning godkendes eller afvises på baggrund af de vilkår (betingelser, satser m.m.) der er gældende på ansøgningstidspunktet. Ambassadører er forpligtet til at informere ID Academy om vigtige ændringer i opsætningen af programmet på deres hjemmeside. Ambassadører skal dog tage udgangspunkt i det foreliggende materiale, som ID Academy stiller til rådighed, og de må ikke ændre på disse grundlæggende forhold. ID Academy informerer dog om satsændringer, nye reklamer eller lukning af et program i nyhedsbrev eller internt beskedsystem til ambassadører.

 

Markedsføring; Indhold på diverse hjemmesider og sociale medier

  1. a) Der må ikke angives ukorrekte oplysninger eller oplysninger, der ikke har med den berørte ambassadørordning at gøre.
  2. b) Der skal i al markedsføring på din hjemmeside, sociale medier m.m. tydeligt gøres opmærksom på, hvem der annonceres for. I dette tilfælde ID Academy.
  3. c) Når der skrives på sociale medier med det formål at markedsføre produktet, skal der tydeligt gøres opmærksom på, at det er et erhvervssamarbejde og der skal skrives ”Reklame” eller ”Annonce” i opslaget. Jf. Markedsføringsloven §6, stk. 4:

”En erhvervsdrivende skal klart oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame.”

Jf. samtidig Forbrugerombudsmandens retningslinjer:

”Du bestemmer selv, hvordan du vil markere en omtale som reklame, så længe dem, der læser/ser omtalen, bliver klar over, at det er reklame, når de ser omtalen. Det må ikke være nødvendigt at skulle lede i omtalen for at finde ud af, at omtalen er reklame.”

”Det skal også være tydeligt, hvem du reklamerer for. Det er tilstrækkeligt, at dette er forklaret i omtalen eller fremgår tydeligt af konteksten, fx hvis det tydeligt fremgår af det produkt, som du reklamerer for. Hvis du er i tvivl, om det fremgår tydeligt, hvem du reklamerer for, anbefaler Forbrugerombudsmanden, at du oplyser det i direkte forlængelse af reklamemarkeringen.”

  1. d) Når du bruger dine unikke hjemmesidelinks på din hjemmeside, sociale medier m.m. er det din pligt at gøre opmærksom på, at der er tale om et reklame-/annoncelink. Jf., Forbrugerombudsmanden:

”Et reklamelink vil være markeret tilstrækkeligt, hvis du oven over eller i direkte forlængelse af linket tydeligt skriver: ”Reklamelink” eller ”Annoncelink”

  1. e) Se denne pjece/guide fra forbrugerombudsmanden: https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/49742/17-10423-20-gode-raad-til-influenter-om-skjult-reklame_m-billeder-3044183_1_1.pdf

 

Markedsføring; Betalt annoncering

Som ambassadør må du ikke benytte dig af betalte annonceringsplatforme, som f.eks. Facebook Ads og Google Adwords, med annoncer der henviser til ID Academy, ID Psykoterapeut Uddannelsen eller andre af os varemærkede navne.

 

Godkendelse / afvisning

Ansøgninger skal godkendes eller afvises inden 10 dage. Godkendte partneransøgninger kan senere afvises og omvendt via annoncørens statistik eller partneroversigt.

 

Indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger

Via hjemmesiden www.idacademy.dk, www.online.idacademy.dk og www.idacademy-jylland.dk indsamles, opbevares og behandles der en række personoplysninger.

Dataansvarlig for ID Academy er: ID Academy

Kontaktoplysninger på dataansvarlige: kontakt@idacademy.dk

 

1) Hvilke persondata indsamler vi

For at blive som ambassadør angiver du ved tilmelding en række personlige oplysninger:

CVR-nr. (kun hvis virksomhedstilmelding)
CPR-nr. (kun hvis enkeltperson tilmelding)
For- og efternavn
Telefonnummer
E-mail
Paypal (ikke obligatorisk, til brug ved automatiske udbetalinger)
Bankkonto (til brug ved manuelle udbetalinger)

Disse oplysninger er nødvendige, da der bliver etableret en juridisk gældende aftale mellem dig og ID Academy, og vi derfor skal vide hvem vi indgår aftale med.

 

2) Hvad bruges oplysningerne til?

Oplysningerne bruges til at vide hvem der er ambassadører hos ID Academy og så ID Academy kan udbetale kommission til ambassadøren.

ID Academy har indberetningspligt til SKAT hvorfor der skal oplyses CVR- eller CPR -nummer ved tilmelding.

 

3) Samtykke, indsigt og sletning

Ved tilmelding som ambassadør gives der samtykke til indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger som beskrevet i denne persondatapolitik.

For en ambassadør kan et samtykke tilbagekaldes hvis ambassadøren samtidig slettes fra ID Academys ambassadørplatform. Det er ikke muligt at være tilmeldt ordningen uden at opgive personoplysninger.

Efter sletning gemmes dog stadig bilag vedr. udbetalinger (indeholder bankkontoen der er udbetalt til) jf. bogføringsloven i indeværende + 5 år.

 

For en annoncør bibeholdes personoplysninger af hensyn til historik i.f.t. bogføringsloven i indeværende + 5 år, dvs. at vi skal kunne dokumentere hvem der har fået fakturaer og har skabt regnskabsmæssige transaktioner i vores system. Det er derfor ikke muligt at tilbagekalde samtykket ved at få slettet kontoen så længe ovennævnte skal dokumenteres.

Ambassadører har altid indsigt i de registrerede personlige oplysninger ved at logge ind på deres ambassadørprofil.

Her kan persondata ligeledes opdateres, hvis der sker ændringer.

 

4) Hvordan opbevares og håndteres persondata?

Indtastede personoplysninger opbevares af ID Academy på en forsvarlig måde, så de er ikke tilgængelige for uvedkommende.

Dette sker via vores serverhosting aftale, som bl.a. omfatter sikring af data.

ID Academy vil aldrig sælge eller på anden måde videregive personoplysninger til 3. part uden dit samtykke jf. denne persondatapolitik. Oplysninger kan dog videregives i tilfælde hvor det kræves af lovgivningen eller hvis der foreligger en retskendelse.

 

Persondata slettes når de ikke længere skal bruges jf. punkt 3.

ID Academy bruger følgende leverandører som håndterer personoplysninger indsamlet af ID Academy:

– Simplero (affiliate-, salgs- og markedsføringsplatform for ID Academy København og Køge)

– WordPress (affiliate-, salgs- og markedsføringsplatform for ID Academy Århus)

– Jottacloud (filer og dokumenter som kan indeholde personoplysninger – bliver kun gemt i nødvendigt omfang)

– One.com (hosting af data og filer, som kan indeholde personoplysninger)

 

5) Hvordan er data sikret og hvad gør vi ved sikkerhedsbrud?

For de persondata ID Academy håndterer sikres bl.a. gennem kontrolleret adgang (kun det nødvendige personale har adgang) og gennem sikringsforanstaltninger som f.eks. to-faktor logins.

Ved sikkerhedsbrud der enten konstateres af ID Academy eller indrapporteres kontaktes involverede brugere og relevante myndigheder hurtigst muligt indenfor 72 timer.

ID Academy eller dets leverandører vil derefter hurtigst muligt sikre standsning af sikkerhedsbruddet, sikre berørte persondata samt forebygge yderligere brud på sikkerheden.