fbpx

Vilkår og betingelser

Angående ansøgninger

Ansøgninger til ID Academy’s kurser er gratis og uforpligtende.

 

Angående events/arrangementer

Alle tilmeldinger til events/arrangementer, som ikke er gratis, fungerer som et billet-køb. Dvs. du får tilsendt en ordre og/eller en billet til det valgte arrangement, og denne ordre/billet kan ikke refunderes. Du vil blive tilmeldt en email-liste med navn og email for at kunne modtage yderligere information og markedsføring. Dine data bliver ikke videregivet til tredieperson.

 

Angående online-området

Når du har tilmeldt dig et gratis eller betalt online-kursus på ID Academy’s online kursusområde, så vil du samtidig blive tilmeldt en email-liste med navn og email til brug for markedsføring og evt. tilsendelse af yderligere indhold i forbindelse med dit online-kursus. Data vil ikke blive givet videre til tredieperson. En tilmelding (gratis eller køb) betyder at du får tilgang til et medlemsområde med kursusindholdet på. Du får adgang så snart betalingen/tilmeldingen er gennemført, og kan derfor ikke få refunderet dit evt. betalte beløb. Et køb giver adgang til indholdet med det samme, og produktet er derfor pakket op.

 

Vilkår for køb af kurser hos ID Academy Aarhus ApS (Kirsten og Steen Degns Uddannelsescenter ApS)

Kursusudbyderen:

Kurset du tilmelder dig udbydes af ID Academy Aarhus ApS, c/o Steen Degn, L.A. Rings Vej 41, 8270 Højbjerg, cvr. nr. 40893598, steen@idacademy.email, tlf. 22322719, i det følgende benævnt os/vi. Nærværende vilkår og accept af aftalen Ved at tilføje en tilmelding i kurven og afgive ordren på vores hjemmeside/intranet ved tilmelding eller gentilmelding, indgår du en bindende aftale med os om køb af kursus og du accepterer at nærværende vilkår er gældende for købet. Vi har ret til, til enhver tid at ændre nærværende vilkår og du bør derfor hver gang du bestiller et kursus hos os, læse vilkårene igennem på ny – de kan være ændret siden du sidst bestilte et kursus hos os.

Fortrydelsesret:

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os, ID Academy Aarhus ApS, c/o Steen Degn, L.A. Rings Vej 41, 8270 Højbjerg, cvr. nr. 40893598, steen@idacademy.email, tlf. 22322719, din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring – f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail. Du kan benytte den standardfor-trydelsesformular der er link til herunder, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse:

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig – se dog nedenfor under overskriften Tilmelding foretaget senere end 14 dage før kursusopstart – uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Tilmelding foretaget senere end 14 dage før kursusopstart:

Hvis du tilmelder dig et kursus senere end 14 dage før kursets opstart – det vil sige et kursus med opstart inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal du ved udøvelse af fortrydelsesretten betale os et beløb, som står i forhold til omfanget af de undervisningstimer der har været afholdt frem til det tidspunkt, hvor du informerede os om din udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenholdt med timeantallet for det fulde bestilte undervisningsforløb.


Fortrydelsesretten beskrevet ovenfor, er rettigheder du har efter forbrugeraftaleloven.

Vedr. prisændringer:

Vi forbeholder os ret til at foretage nødvendige ændringer i prisen, dog naturligvis ikke for kurser som du allerede har tilmeldt dig via vores hjemmeside / intranet. Eventuelle prisstigninger vil dog blive varslet for igangværende kursister på uddannelserne minimum 6 måneder forud for næste uddannelsesår.

Tidspunktet for kursets gennemførelse og aflysninger fra vores side:

De planlagte datoer for kursets opstart og gennemførelse vi oplyser på vores hjemmeside/i vores online bestillingsformular/på vores intranet og andre steder, er planlagte datoer.

Vi har ret til at ændre på førnævnte planlagte datoer i tilfælde af sygdom hos underviseren kombineret med manglende mulighed for at finde en erstatningsunderviser og lignende forhold, som vi ikke indenfor rimelighedens grænser kunne have forudset.

Gennemførelsen af kurset som du bestiller, er betinget af at der tilmeldes minimum 12 deltagere. Opnår vi ikke det krævede minimumsdeltagerantal, har vi ret til at beslutte at kurset ikke skal gennemføres.

Du vil dog naturligvis i sådanne tilfælde modtage betalte beløb retur, alternativt, såfremt du måtte ønske det, vil vi forsøge at få dig overført til et andet senere hold, hvor der er tilstrækkeligt antal deltagere.

NB: Vi registrerer din tilmelding, så snart det betalte beløb er overført til vores konto.

Fortrydelsesformular:

Hent fortrydelseformular: Klik her.

Diverse gebyrer

ID Academy tillægger gebyrer på følgende services:

  • Fakturaændringer  100 kr.
  • Genudstedelse af deltagerbevis/kopi af certifikat 100 kr.
  • Udfærdigelse af diverse dokumentation kr. 300 kr.
  • Kopi af “Begrundelse for optagelse” kr. 300 kr.